Smart-typing: online typecursus

Blind kunnen typen levert je enorme tijdwinst op
Slechts 30 tot 50% van de Nederlandse beroepsbevolking typt blind en met 10 vingers. Dat kost elke dag veel tijd en geld. De motivatie om een conventionele (online)typecursus te volgen is vaak laag. Het duurt maanden en vergt zeer intensieve oefening.

SmartTyping is de oplossing.
Geen vervelende motivatieproblemen meer door 4 uur klassikale training.

Methodiek
SmartTyping leert je spelenderwijs blind en met 10 vingers typen. Tijdens de training maak je gebruik van breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en afbeeldingen. Hierdoor wordt zowel je logische, analytische en abstracte denkvermogen van je linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van je rechter hersenhelft geactiveerd. Je ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in je lange termijngeheugen.

De omgekeerde wereld
SmartTyping gaat uit van de kracht en efficiency van je brein. Je leert eerst de karakters en hun positie op het toetsenbord in je brein te verankeren, waarna je brein de fijne motoriek aanstuurt. Dit in tegenstelling tot conventionele (online)typetrainingen, waarin je de motoriek net zo lang herhaalt totdat je brein dit herkent en opslaat. Dat kost veel meer tijd en brengt weinig plezier.

Onze ervaring is dat je sneller leert wanneer je ook plezier hebt in het leerproces. SmartTyping biedt je dit plezier gegarandeerd!

SmartTesting; uniek online oefen- en opvolgsysteem
Voor aanvang van de training word je per e-mail uitgenodigd een online nulmeting(startsnelheid) af te leggen. Hierbij wordt nauwkeurig gemeten met welke snelheid en accuratesseje nu typt.

Na de 4 uur durende training oefen je gedurende 3 weken in het online follow-up systeem. Dat is leuk om te doen omdat je de toetsen al blindelings weet te vinden. Deze tests nemen iedere dag 15 tot 30 minuten in beslag, waarna je direct feedback krijgt vanuit het systeem over de geleverde prestatie.

Na deze 15 dagen oefenen volgen nog enkele evaluatiemomenten om jouw progressie van de vaardigheid te meten. Na 6 weken leg je een evaluatie af, waaruit zal blijken dat je een progressie van gemiddeld 20% hebt gemaakt ten opzichte van je nulmeting.

We belonen je met een officieel SmartTyping certificaat

klik hier voor meer informatie